About

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật Tối Ưu.

50 Ngô Thì Nhậm – Quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng

ĐT: 05113.735.766; Fax: 05113.739967.

http://optimize.com.vn     http://toiuu.com.vn

Cung cấp thiết bị điện Công nghiệp Hanyoung Nux, Hàn Quốc sản xuất.

Với giá thành hợp lí và chất lượng tốt.

https://hanyoungnux.wordpress.com ; http://asconumatics.wordpress.com; http://asconumatics.blogspot.com; http://optimizevn.blogspot.com https://sites.google.com/site/optimizevn ; http://optimizeltd.wordpress.com

1305100122M 1305100121M 1305100119M 1305100118M

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s